Delegats territorials

BARCELONA CIUTAT

Delegació territorial Sants - Montjuïc - Les Corts

Delegada: Nuria Castellví

Sotsdelegat: David Albert

Delegació territorial Gràcia

Delegada: Natalia Montiel

Sotsdelegat: Andreu Cornellana

Delegació territorial Sarrià - Sant Gervasi - Pedralbes

Delegada: Teresa Pagès

Sotsdelegat: Josep M. González

Delegació territorial Eixample Esquerre

Delegat: Jorge Vispo

Sotsdelegada: Eva González-Nebreda Vispo

Delegació territorial Eixample Centre

Delegat: Carles Torrico

Sotsdelegat: Vacant

Delegació territorial Eixample Dret

Delegat: Albert Rodés

Sotsdelegada: Edith González

Delegació territorial Sant Martí

Delegat: Constantino Pérez

Sotsdelegada: Susana Porcar

Delegació territorial Sant Andreu - Nou Barris - Horta

Delegat: Miguel Ángel Romero

Sotsdelegada: Raquel Marfil

Delegació territorial Ciutat Vella

Delegat: Víctor Vives

Sotsdelegat: Josep Maria Llorca

BARCELONA CINTURÓ

Delegació territorial Barcelonès Nord

Delegat: Víctor Tapiol

Sotsdelegat: Vacant

Delegació territorial Barcelonès Sud

Delegada: Mónica Caballero

Sotsdelegada:Nuria Rodríguez

 

BARCELONA COMARQUES

Delegació territorial Alt Penedès

Delegat: Vacant

Sotsdelegat: Vacant

Delegació territorial Anoia

Delegada: Anna Vallbona

Sotsdelegat: Pere Subirana

Delegació territorial Bages - Berguedà

Delegat: David Gamisans

Sotsdelegat: Josep Graus

Delegació territorial Baix Llobregat Nord

Delegat: Vacant

Sotsdelegat: Vacant

Delegació territorial Baix Llobregat Sud

Delegat: Xavier Fabregat

Sotsdelegada: Carmen Romero

Delegació territorial Garraf

Delegat: Antonio Rivera

Sotsdelegat: Vacant

Delegació territorial Maresme Nord

Delegat: Vacant

Sotsdelegat: Vacant

Delegació territorial Maresme Sud

Delegat: David Llopis

Sotsdelegada: Marta Lligoña

Delegació territorial Osona

Delegat: Ricard Vestit

Sotsdelegat: Valentí Prat

Delegació territorial Vallès Occidental Nord

Delegat: Emilio Lázaro

Sotsdelegat: Vacant

Delegació territorial Vallès Occidental Sud

Delegat: Josep Marin

Sotsdelegat: Jordi Garriga

Delegació territorial Vallès Oriental

Delegada: Anna M. Rodrigo

Sotsdelegat: Diego Pugliese

DELEGAT D’HONOR

Jaume Jorquera