Delegats territorials

BARCELONA CIUTAT

Delegació territorial Sants - Montjuïc - Les Corts

Delegat: Héctor García

Sotsdelegat: Vacant

Delegació territorial Gràcia

Delegada: Natalia Montiel

Sotsdelegada: Vacant

Delegació territorial Sarrià - Sant Gervasi - Pedralbes

Delegada: Teresa Pagès

Sotsdelegat: Josep M. González

Delegació territorial Eixample Esquerre

Delegat: Juan Carlos Led

Sotsdelegat: Vacant

Delegació territorial Eixample Centre

Delegat: Vacant

Sotsdelegat: Alejandro Piqueras

Delegació territorial Eixample Dret

Delegat: Carlos Torrico

Sotsdelegat: Albert Rodés

Delegació territorial Sant Martí

Delegat: Carlos Arnal

Sotsdelegat: Constantino Pérez

Delegació territorial Sant Andreu - Nou Barris - Horta

Delegat: 

Sotsdelegat: Sergi Ripoll

Delegació territorial Ciutat Vella

Delegat: 

Sotsdelegat:

BARCELONA CINTURÓ

Delegació territorial Barcelonès Nord

Delegada: Carles Mejía

Sotsdelegat: Vacant

Delegació territorial Barcelonès Sud

Delegat: Juan Alcayde

Sotsdelegada: 

 

BARCELONA COMARQUES

Delegació territorial Alt Penedès

Delegat: Vacant

Sotsdelegada: Vacant

Delegació territorial Anoia

Delegat: Jordi Marcé

Sotsdelegat: Pere Subirana

Delegació territorial Bages - Berguedà

Delegat: David Gamisans

Sotsdelegat: Josep Graus

Delegació territorial Baix Llobregat Nord

Delegat: Vacant

Sotsdelegat: Xavier Llopart

Delegació territorial Baix Llobregat Sud

Delegada: Joana Vidal

Sotsdelegat: Xavier Fabregat

Delegació territorial Garraf

Delegat: Vacant

Sotsdelegada:Vacant

Delegació territorial Maresme Nord

Delegada: Roger Ribas

Sotsdelegat: Vacant

Delegació territorial Maresme Sud

Delegat: Carles Bonamusa

Sotsdelegat: David Llopis

Delegació territorial Osona

Delegat: Ricard Vestit

Sotsdelegat: Jordi Vilalta

Delegació territorial Vallès Occidental Nord

Delegat: 

Sotsdelegat: Albert Guimerà

Delegació territorial Vallès Occidental Sud

Delegat: Josep Marin

Sotsdelegat: Josep Camps

Delegació territorial Vallès Oriental

Delegada: Anna M. Rodrigo

Sotsdelegat: Francesc X. Aso