Equip de gestió

Juan José Aguilera
Director de Relacions Col·legials i Formació Professional
Tel. 933 175 462
e-mail jaguilera@api.cat

Marta Fontàs
Secretaria de Presidència i Gestió de persones
Tel. 933 435 181
e-mail mfontas@api.cat

Juan José Pujol
Comptabilitat
Tel. 933 435 180
e-mail jpujol@api.cat

Maria Amat
Responsable comercial
Tel. 934 123 445
e-mail mamat@api.cat

Marta Burón
Atenció al client
Tel. 933 175 462
e-mail mburon@api.cat

Montserrat Junyent
Assessora jurídica corporativa
Tel. 933 175 462
e-mail mjunyent@api.cat

Olga Sanz
Assessora Jurídica
Tel. 933 435 180
e-mail  assessoria.juridica@api.cat

Ricard Mor
Assessor Jurídic
Tel. 933 435 180
e-mail rmor@api.cat

Carolina Abante
Secretaria Assessoria jurídica
Tel. 933 175 462
e-mail secretariajuridica@api.cat

Lluís Aulina
Assessoria fiscal i empresarial 
Tel. 933 175 462
e-mail assessoria.fiscal@api.cat

Anna Barbero
Assessoria Laboral
Tel. 933 175 462
e-mail assessoria.laboral@api.cat