Què és l'Espai API?

La crisi econòmica i, com a conseqüència, del sector immobiliari, ens va fer entendre moltes coses. La primera, que el diagnòstic era prou clar i calia enfocar-se en les solucions. I ens vam preguntar: què podem fer per superar aquesta situació? 

Des del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya i l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya ho vam tenim clar: la clau estava en la cooperació. Per aquest motiu, vam impulsar una nova estratègia de treball que ens permetés sumar esforços i representar millor els nostres col·legiats i associats a tot Catalunya.
 

Aquest esforç el vam voler plasmar en una nova imatge corporativa que reforcés la marca que millor ens identifica i obre la porta a un futur imminent. Una imatge que identifiqués al col·lectiu d’agents immobiliaris més important de Catalunya, amb més de 3.000 membres i més de 65 anys d’experiència en el sector. Per aquest motiu, la nova imatge d'API - Col·legis i Associació d'Agents Immobiliaris, incorporava una porta...

 

  • Una porta oberta per donar cabuda a tots els professionals que a Catalunya estan fent bé la seva feina en l’àmbit de la intermediació i assessoria immobiliària, i que ara tenen la possibilitat de registrar-se i formar part del nostre col·lectiu de professionals.
  • Una porta oberta a nous negocis, alguns d’ells molt immediats, que ens permetin transformar el sector i obrir nous mercats als nostres membres.
  • Una porta oberta al consumidors, posant al seu abast informació rigorosa i transparent sobre el sector i, sobretot, acompanyant-los en el procés de compra, venda i lloguer d’un immoble.
  • Una porta oberta a les institucions, essent part activa i col·laborant en totes aquelles iniciatives que ens permetin continuar impulsant un nou marc legal, com hem fet fins ara.

En definitiva, una porta oberta al futur.

Benvinguts al futur del col·lectiu API.