El Govern aprova el Llibre VI del Codi Civil i culmina el procés de codificació catalana

Data: 
dilluns, 27 febrer, 2017 - 10:15

El passat 20 de febrer el conseller de Justícia, Germà Gordó, va fer entrega al Parlament del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, per tal que el text pugui iniciar la seva tramitació parlamentària.

Aquest Llibre VI regula les obligacions i contractes a través d’un redactat que s’ha fixat en el treballs de Dret Europeu més avançats, segons el Govern. En aquest sentit, per primera vegada es fa una regulació completa del contracte de compravenda, en tots els àmbits. Entre les novetats, hi ha la regulació de la compravenda d’immoble amb pacte de finançament. D’aquesta manera, es podrà donar una major protecció al comprador, sobretot si té necessitats de finançament, figura no regulada en el Codi civil espanyol.

A més, aquest text també regularà la rescissió per lesió, la permuta, la custòdia del territori, i figures urbanístiques especials, entre les quals la cessió de finca o aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura, i la seva aprovació culminarà, quan superi la tramitació parlamentària, el procés de codificació del Dret Civil Català.