Nova normativa en relació a l'ocupació il·legal d'habitatges

Data: 
dimecres, 13 juny, 2018 - 11:45

Ahir es va publicar al BOE la Ley 5/2018 de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendasque entrarà en vigor el proper dia 2 de juliol de 2018.

L’objectiu d’aquesta modificació de la Llei d’enjudiciament civil és adequar i actualitzar el tradicional interdicte de recuperar la possessió per a obtenir la recuperació dels habitatges ocupats il·legalment d’una manera mes àgil.

En previsió de que l’ocupant il·legal es pogués trobar en una situació de vulnerabilitat social, es regula l'obligació de traslladar als serveis socials públics les comunicacions sobre aquestes situacions, sempre que la persona atorgui el seu consentiment.

La demanda judicial es podrà presentar contra els ignorats ocupants de l’habitatge, amb la qual cosa es dona resposta a un dels problemes d’identificació dels demandats amb els quals es trobaven els propietaris.

En el supòsit de que no hi hagi contestació a la demanda judicial, la llei preveu que es dicti directament la sentència i que aquesta s’executi sense la necessitat del transcurs dels 20 dies hàbils.