Obligatorietat d'estar inscrit a la seu electrònica per rebre les comunicacions de la Seguretat Social

Data: 
dimarts, 4 desembre, 2018 - 11:45
Des del dia 1 d'octubre, totes les persones afiliades al Règim Especial de Treballadors Autònoms s'han d'haver inscrit a la SEU ELECTRÒNICA per poder rebre les comunicacions que els efectuï la Seguretat Social.
 
Us detallem a continuació els passos que hauríeu de fer per donar-vos d'alta i rebre aquestes notificacions de la Seguretat Social:
 
1.- Disposar de certificat digital de persona física instal·lat a l'ordinador.
 
2.-Entrar a la web: www.seg-social.es
 
3.- Cliqueu a SEU ELECTRÒNICA.
 
4.- Ciutadans.
 
5.- Afiliació i inscripció.
 
6.- Comunicació de telèfon i correu electrònic.
 
7.- Us apareixeran dues opcions:
 
            a) Dades per a ús general de TGSS (omplir totes les dades, encara que normalment estan emplenades).
 
            b) Dades per a serveis electrònics (aquest apartat cal omplir-lo amb telèfon i correu electrònic per poder rebre les notificacions de TGSS).
 
Un cop realitzats tots els passos, ja estareu donats d'alta a notificacions de la Seguretat Social.
 
Quan la Seguretat Social tingui alguna notificació que efectuar-vos, us remetrà un correu electrònic avisant-vos de l'enviament perquè així pugueu descarregar-lo. Això no obstant, si per qualsevol circumstància aquest email no es rebés, això no seria justificació davant la Seguretat Social, atès que als deu dies de la seva posada a disposició en el servei de notificacions, la comunicació es considera efectuada encara que no hagi estat descarregada, tenint plens efectes (no atenció de requeriments, terminis per a recursos i al·legacions, etc.). Per això, us aconsellem que un cop per setmana consulteu el servei de notificacions, tot i que no rebeu cap correu electrònic d'avís.
 
La consulta s'ha de fer de la següent manera:
 
a) Entrar a la web: www.seg-social.es
 
b) Clicar a SEU ELECTRÒNICA.
 
c) Notificacions telemàtiques.
 
d) Consulta i signatura de notificacions telemàtiques.
 
e) Certificat digital (agafem el certificat digital).
 
f) Sortirà el llistat de notificacions.
 

 

Esperem que aquesta informació us hagi servit d'ajuda.