Permís retribuït per votar en les eleccions del 21-D

Data: 
dimarts, 14 novembre, 2017 - 09:00
Davant la convocatòria d'Eleccions al Parlament de Catalunya el proper dia 21 de desembre, en dia laborable, us recordem les normes bàsiques relatives al permís retribuït previst legalment per a aquest assumpte.
 
D'acord amb el que preveu l'art. 37.3.d) de l'Estatut dels Treballadors, d'acord amb l'art. 13 del RD 605/1999, de 19 d'abril de 1999, de regulació complementària dels processos electorals, els treballadors tenen dret a un permís retribuït per exercir el dret de sufragi actiu, així com per exercir la funció de president o vocal d'una taula electoral quan hagin estat elegits per a això.
 
Els treballadors que tinguin obligació de treballar el dia de la votació tindran permís retribuït per exercir el dret al vot pel temps indispensable i fins a un màxim de 4 hores, sempre que el treballador tingui una jornada completa. En el cas que sigui un treballador a temps parcial, aquest permís serà proporcional a la seva jornada, és a dir, el treballador que treballa 4 hores diàries tindrà dret a un màxim de 2 hores de permís retribuït. Per tenir dret a aquest permís caldrà avisar a l'empresa amb suficient antelació i justificar que s'ha exercit el vot mitjançant un certificat de vot.
 
En el cas que el treballador sigui designat com a membre d'una taula o sigui interventor, i tingui l'obligació de treballar el dia de la votació, tindrà dret el dia de la votació a permís retribuït i a un permís retribuït de les cinc primeres hores de la seva jornada del dia immediatament posterior a les eleccions. Si per contra, el treballador designat com a membre d'una mesa o interventor no té l'obligació de treballar el dia de la votació, només tindrà dret a un permís retribuït de les cinc primeres hores de la jornada del dia immediatament posterior a la votació. En aquests casos el treballador té així mateix l'obligació d'avisar amb temps suficient a l'empresa i justificar-ho mitjançant acreditació de la mesa electoral corresponent.