Activitats del AIC

28-05-2017
El passat dia 11 de maig de 2017 el Ple del Tribunal Constitucional va dictar sentència en relació a una qüestió d'inconstitucionalitat promoguda pel Jutjat Contenciós-Administratiu n.
30-04-2017
Durant el mes d'abril es va publicar la sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2017, en relació a l'obligació empresarial de registrar diàriament la jornada dels treballadors.
 
En resum, la sentència ratifica l'obligatorietat del registre d'hores per als contractes
06-04-2017
El passat 30 de març del2017 es va publicar al DOGC, i ja ha entrat en vigor, la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, s
13-03-2017
En data 9 de març de 2017 s'han publicat al BOE les taules salarials definitives per a 2016 i les provisionals per al 2017 del Conveni Col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària.
27-02-2017

La ciutat de Múrcia acollirà entre els dies 8 i 11 de març de 2017 el primer congrés "INMOFEST" d'agents immobiliaris, que organitza el Colegio de API de Murcia i reunirà professionals internacionals i nacionals per debatre la situació del sector i per adoptar m

27-02-2017

Malgrat que s'estan recuperant els nivells de mercat de la dècada passada, existeixen encara incerteses en el futur pròxim del sector immobiliari, especialment sobre l'efecte que pugui tenir una possible pujada de tipus d'interès que els experts veuen segura, però no imminent.