Activitats del AIC

27-02-2017

El passat 20 de febrer el conseller de Justícia, Germà Gordó, va fer entrega al Parlament del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, per tal que el text pugui iniciar la seva tramitació parlamentària.

17-02-2017

El col·lectiu API participa quinzenalment en el debat ciutadà Consell de Cent, espai inclòs dins el programa 'El matí de Barcelona' de Betevé i que s'emet en directe de 9:45 a 10:30 aproximadament. 

16-02-2017
En data 2 de gener de 2017 es va publicar el VI Conveni Col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària (Cod.99014585012004), la vigència del qual és fins al 31 de des
23-01-2017

Coincidint amb l’aniversari de l'aprovació pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa de la primera Recomanació núm.

20-01-2017

Ja s'han publicat els nous índex multiplicadors dels valors cadastrals dels immobles urbans, continguts a la Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre trans