Activitats del AIC

19-07-2016

Prop de 150 API es van donar cita al Summer Afterwork organitzat per Apialia i Fiabci a l’establiment Natura de la Mar Bella. En un ambient distés, la família API va compartir una estona plena de jocs, conversa i moments divertits.

19-07-2016

El col·lectiu API (API - Col·legis i Associació d'Agents Immobiliaris) i el Consorci de la Zona Franca (CZFB) han signat aquest matí un acord de col·laboració per promoure la major concentració d'agents immobiliaris de l'any al Mediterrani.

19-07-2016

El Tribunal Suprem declara com a doctrina jurisprudencial que l'art. 63.2 del TRLRHL (Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) s'ha d'interpretar de la forma següent:

29-06-2016

El president del col·lectiu API, Joan Ollé, va rebre un calorós homenatge per part d’amics, familiars i professionals del teixit immobiliari català a l’acte en què la UB el va nomenar professor honorífic del màster d’assessoria, gestió i promoció immobiliària.

17-06-2016

El president del col·lectiu API, el senyor Joan Ollé, ha participat a Inmociónate 16 davant més de 600 professionals del sector com a integrant del panel “Finançament i serveis immobiliaris”.

16-06-2016

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat del President del Govern estatal, en relació a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.