Activitats del AIC

21-07-2016

Almudena Molina, de l’agència RC Finques, va ser la guanyadora del concurs que es va fer durant l’afterwork d’Apialia i FIABCI per als membres del col·lectiu API. L’Almudena va ser la primera a completar les proves i desxifrar la paraula secreta que la convertia en la guanyadora del joc.

20-07-2016

Avui, API ha estat present en la signatura del protocol de col·laboració entre l’Agència Catalana del Consum i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per potenciar, entre d’altres, els serveis d’inspecció que permetin  verificar que un agent immobiliari compleix amb els re

19-07-2016

Prop de 150 API es van donar cita al Summer Afterwork organitzat per Apialia i Fiabci a l’establiment Natura de la Mar Bella. En un ambient distés, la família API va compartir una estona plena de jocs, conversa i moments divertits.

19-07-2016

El col·lectiu API (API - Col·legis i Associació d'Agents Immobiliaris) i el Consorci de la Zona Franca (CZFB) han signat aquest matí un acord de col·laboració per promoure la major concentració d'agents immobiliaris de l'any al Mediterrani.

19-07-2016

El Tribunal Suprem declara com a doctrina jurisprudencial que l'art. 63.2 del TRLRHL (Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) s'ha d'interpretar de la forma següent:

29-06-2016

El president del col·lectiu API, Joan Ollé, va rebre un calorós homenatge per part d’amics, familiars i professionals del teixit immobiliari català a l’acte en què la UB el va nomenar professor honorífic del màster d’assessoria, gestió i promoció immobiliària.