Equipo de gestión

ÁREA DE GERENCIA

Josep Lluís Pellicer
Gerente
Tel. 933 175 462
e-mail jlpellicer@api.cat

Marta Fontàs
Secretaría de Dirección
Tel. 933 435 181
e-mail mfontas@api.cat

Juan José Pujol
Contabilidad
Tel. 933 435 180
e-mail jpujol@api.cat

Miriam Krijger
Controller
Tel. 933 435 180
e-mail mkrijger@api.cat

ÁREA COMERCIAL

Juan José Aguilera
Director Comercial 
Tel. 933 435 184
e-mail jaguilera@api.cat

Maria Amat
Responsable de Comerciales
Tel. 934 123 445
e-mail mamat@api.cat

Olga López
Secretaría Comercial
Tel. 933 175 462
e-mail olopez@api.cat

ÁREA DE OPERACIONES

Gustavo López
Director de Operaciones
Tel. 933 175 462
e-mail galopez@api.cat

Olga Sanz
Asesoría jurídica 
Tel. 933 175 462 
e-mail assessoria.juridica@api.cat

Teresa Raso
Secretaría de servicios
Tel. 933 175 470
e-mail traso@api.cat

Àngels Molina
Atención al Cliente
Tel. 933 175 462
e-mail amolina@api.cat

ÁREA DE MÀRQUETING

Robert Adell
Director de Marketing
Tel. 933 175 462
e-mail radell@api.cat

Rebeca Pérez
Comunicación 
Tel. 933 435 184
e-mail rperez@api.cat

Enric Ribó
Comunicación
Tel. 933 435 184
e-mail eribo@api.cat

ÁREA TÉCNICA

Roberto Campillo
Director Técnico 
Tel. 933 175 462
e-mail rcampillo@api.cat

Pau Candela
Servicio técnico                            
Tel. 933 175 462
e-mail pcandela@api.cat

Joel Balasch
Servicio técnico                            
Tel. 933 175 462
e-mail jbalasch@api.cat

Adrià Espallargas
Servicio técnico                               
Tel. 933 175 462
e-mail aespallargas@api.cat

ÁREA DE FORMACIÓN

Octavi Roca
Director CEIC
Tel. 933 435 182
e-mail oroca@api.cat

Clara Vallès 
Técnico de Formación
Tel. 933 435 182
e-mail cvalles@api.cat

Núria Leonarte
Secretaría CEIC

Tel. 933 435 182
e-mail nleonarte@api.cat

Carolina Abante 
Secretaría Formació
Tel. 933 435 182
e-mail cabante@api.cat

ASESORÍAS

Montserrat Junyent
Responsable Asesoría jurídica
Tel. 933 175 462
e-mail mjunyent@api.cat

Manel David
Asesoría fiscal y empresarial 
Tel. 933 175 462
e-mail assessoria.fiscal@api.cat

Cristina García
Asesoría Laboral
Tel. 933 175 462
e-mail assessoria.laboral@api.cat

APIALIA

Esteve Garcia-Ossorio
Director
Tel. 933 175 462
e-mail egossorio@apialia.cat

Francesc Molina
Director de Expansión
Tel. 933 175 462
e-mail fmolina@apialia.cat

Judit Gutiérrez
Secretaría
Tel. 933 175 462
e-mail jgutierrez@apialia.cat