Equipo de gestión

ÀREA DE GERENCIA

Josep Lluís Pellicer
Gerente
Tel. 933 175 462
e-mail jlpellicer@api.cat

Marta Fontàs
Secretaría de Dirección y Gestión de personas
Tel. 933 435 181
e-mail mfontas@api.cat

Juan José Pujol
Contabilidad
Tel. 933 435 180
e-mail jpujol@api.cat

Miriam Krijger
Controller
Tel. 933 435 180
e-mail mkrijger@api.cat

Olga Sanz
Asesora Jurídica
Tel. 933 435 180
e-mail  assessoria.juridica@api.cat
 

ÀREA COMERCIAL

Juan José Aguilera
Director Comercial 
Tel. 933 435 184
e-mail jaguilera@api.cat

Maria Amat
Responsable de Comerciales
Tel. 934 123 445
e-mail mamat@api.cat

Olga López
Atención al cliente
Tel. 933 175 462
e-mail olopez@api.cat

Imma Pérez
Atención al cliente
Tel. 933 175 462
e-mail  ipereznieto@api.cat

Melanie Soto
Atención al cliente
Tel. 933 175 462
e-mail msoto@api.cat
 

ÁREA DE FORMACIÓN

Octavi Roca
Director CEIC
Tel. 933 435 182
e-mail oroca@immoscopia.com

Marta Rodríguez 
Técnico de Formación
Tel. 933 435 182
e-mail mrodriguez@immoscopia.com

Clara Garrido
Secretaría CEIC

Tel. 933 435 182
e-mail cgarrido@immoscopia.com

Marta Burón 
Administración
Tel. 933 435 182
e-mail  mburon@immoscopia.com

Gemma Llanes
Administración
Tel. 933 435 182
e-mail  gllanes@immoscopia.com

 

ÁREA DE ASESORÍA

Montserrat Junyent
Asesora jurídica corporativa
Tel. 933 175 462
e-mail mjunyent@api.cat

Carolina Abante 
Secretaría Asesoría jurídica
Tel. 933 175 462
e-mail secretariajuridica@api.cat

Lluís Aulina
Asesoría fiscal y empresarial 
Tel. 933 175 462
e-mail assessoria.fiscal@api.cat

Anna Barbero
Asesoría Laboral
Tel. 933 175 462
e-mail assessoria.laboral@api.cat


INMOREALSERVICES

Gustavo López
Director
Tel. 933 175 462
e-mail galopez@api.cat

Joel Costa
Director
Tel. 933 175 462
e-mail jcosta@api.cat

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Antonio Isern
Director de Expansión
Tel. 933 175 470
e-mail  aisern@inmorealservices.com

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Francesc Molina
Soporte Ghestia
Tel. 933 175 470
e-mail fmolina@api.cat

Teresa Raso
Responsable de Administración
Tel. 933 175 470
e-mail traso@api.cat

DEPARTAMENTO DE MARKETING

Robert Adell
Director de Marketing
Tel. 933 175 462
e-mail radell@api.cat

Rebeca Pérez
Responsable de Comunicación 
Tel. 933 435 184
e-mail rperez@api.cat

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Roberto Campillo
Directoro Técnico 
Tel. 933 175 462
e-mail rcampillo@api.cat

Pau Candela
Servicio técnico                            
Tel. 933 175 462
e-mail pcandela@api.cat

Joel Balasch
Servicio técnico                            
Tel. 933 175 462
e-mail jbalasch@api.cat

Lluís Martínez
Servicio técnico                            
Tel. 933 175 462
e-mail lmartinez@api.cat

 

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

Sheila Gracia
International Manager
Tel. 933 175 462
e-mail sgracia@api.cat

Marta Muriscot
International Technician
Tel. 933 175 462
e-mail mmuriscot@api.cat


APIALIA

Javier Díaz
Director
Tel.  627 259 870
e-mail jdiaz@apialia.cat

Àngels Molina
Responsable de Administración
Tel.  627 357 265
e-mail amolina@apialia.cat

Judit Gutiérrez
Administración
Tel.  627 357 265
e-mail jgutierrez@apialia.cat

Pilar Sala
Administración 
Tel. 934 814 629
e-mail  psala@apialia.cat

Miriam Calvell
Administración
Tel. 934 814 629
e-mail  mcalvell@apialia.cat